Individualterapi

Etter henvisning fra fastlege eller annen spesialist kan det gis tilbud om:

  • Enkeltkonsultasjoner eller avgrensede vurderinger (oftest 1-3 konsultasjoner). Dette kan være aktuelt ved for eksempel avklaringer rundt medisinering, bivirkninger eller diagnostisering. I noen tilfeller er det også nok med en enkelt time for å avklare viktige spørsmål og valg for pasienten.
  • Terapi/behandling innbefatter ofte både vurdering/diagnostisering og behandling – ofte ulike samtaleteknikker kombinert med praktisk problemløsing/mestring og eventuelt medikamenter. Denne type behandling går ofte over 6-10 konsultasjoner, noen ganger mer.
  • Kognitiv adferdsterapi (KAT) har godt dokumenterte effekter og er en mye brukt metode innenfor behandling av de fletse psyksiek lidelser. For mer info, se:  http://www.kognitiv.no/kognitiv_terapi
  • Det gis også tilbud om EMDR, en behandlingsmetode som særlig er egnet ved kraftig kroppslig aktivering (symptomer som hjertebank, åndenød, skjelving, klump i magen etc) etter traumer, men også ved depresjoner og andre angsttilstander hvor de kroppslige symptomene er svært plagsomme.  For mer info, se: http://www.emdrnorge.com/page1/index.html  

Fastlegene får tilbakemelding etter første vurderingssamtale og etter avsluttet behandling (epikrise). Pga begrenset kapasiteter er vi dessverre nødt til å avvise noen av henvisningene. Dette gjelder særlig dersom henvisningene er av så dårlig kvalitet at de er vanskelige å vurdere.

Illustrasjonsfoto: skullycollins