Kurs i mestring av kroniske smerter

Hvorfor kurs i smertemestring? 

  • Kroniske smertetilstander er vanlige, gir mye ubehag og nedsatt funksjon – både privat, i jobb og sosialt
  • Forsøket på å «bli kvitt» kroniske smerter fører sjelden fram og resultat er ofte frustrasjon og enda større fokus på smertene – vi trenger heller å lære nye måter å forholde oss til og respondere på smertene og smertefokuset
  • Det finnes flere effektive teknikker for dette, og ofte læres disse best i grupper/i samarbeid med andre som har liknende utfordringer

Hva er egentlig ACT? (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT er en videreutvikling av Kognitiv Atferdsterapi (KAT). Begge er opptatt av hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre, men har noe ulik tilnærming til mestring av vanskelige tanker og følelser. I ACT prøver vi å forholde oss til vanskelige tanker og ubehag på en mer aksepterende og fleksibel måte (vi distanserer oss fra og ufarliggjør smerten i stedet for å gå inn i tankene om smerte, bruke tid på dem etc.). Mange av oss har tanker og tema hvor vi ofte blir “stående fast”, grubler og tenker i sirkler (Skal smertene  aldri gå over? Hvordan blir livet mitt framover? Hvorfor ble det slik? etc). Men i stedet for å finne nye svar er resultatet er ofte mer nedstemthet, håpløshet og enda mer smerte. Dette fører ofte til unngåelsesatferd  – at vi trekker oss tilbake fra meningsfulle aktiviteter og relasjoner, forholder oss ikke til utfordringene våre og er kanskje ikke særlig tilstede i livene våre. En vond sirkel. I ACT brukes flere ulike tilnærminger, teknikker og øvelser, slik at de fleste vil oppdage flere redskap som passer for dem. Å identifisere og fokusere på egne verdier er også sentralt i ACT: Hvem og hva er viktig i livet mitt? Hvordan ønsker jeg egentlig å leve livet mitt?  (selv om/samtidig som jeg har smerter).