Timebest. og priser

For å få time trenger du elektronisk henvisning fra primærlege eller annen godkjent spesialist.

Praksisen har offentlig driftstilskudd, og egenandelen er den samme som ved sykehusenes poliklinikker. Gratis for pasienter under 18 år og de som har frikort gjelder (ta det med og vis ved frammøte).

For tiden er egenandelen 351 kr for ordinær konsultasjon (30 min eller 45 min), og 525 kroner for dobbeltime (som regel kun 1. konsultasjon).